Загрузка данных...
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЕСТР
ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЗЕРНОВЫХ РАСПИСОК
Анықтама
Загрузка данных...
Бұл бөлім, астық қолхаттарын шығара отырып, қойма тіршілігі бойынша қызметтерді көрсету бойынша тіршіліктерді жүзеге асыруға лицензияланған астық қабылдау кәсіпорындары (бұдан әрі – АҚК) шығарған электрондық астық қолхаттарын ұстаушыларының жеке шоттарын басқаруға арналған.
Астық қолхаттарының есебін жүргізу, атап айтқанда, олармен мәмілелер (операциялар) жүргізу және астық қолхаттарына құқықтарды растау "Астық туралы" Қазақстан Республикасының Заңына және басқа да нормативтік құқықтық актілерге сәйкес жүзеге асырылады.
Астық қолхаттарын ұстаушылардың Мемлекеттік электрондық тізілімінің (бұдан әрі – Тізілім) дерекқорына қолжетімділік Қазақстанның Ұлттық куәландырушы орталығы берген заңды тұлғаның электрондық цифрлық қолтаңбасы (бұдан әрі – ЭЦҚ) болған жағдайда беріледі.:
- ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің және жергілікті атқарушы органдардың қызметкерлеріне (өтінім бланкісін жүктеу);
- Астық қолхаттарын шығаруға және өтеуге, сондай-ақ ақпараттық операцияларды жүргізуге электрондық бұйрықтардың тізіліміне қол қоюға уәкілетті АҚК бірінші басшысы мен бас есепшісіне (өтініш үлгісін жүктеу).
Бұл ретте, "АҚК жеке кабинетіне" кірген кезде АҚК БСН қамтылған ЭЦҚ (заңды тұлға) бойынша тексерілу жүргізілетіндігін атап өткен жөн. АҚК БСН қамтылған (АҚК) заңды тұлға ЭЦҚ болған жағдайда операциялық есепке алу қызметкерлері, лаборанттар және т. б. АҚК қызметкерлері «АҚК Жеке кабинетінде» жұмыс істей алады. Олар Тізілімде электрондық бұйрықтарын жасап, сақтап және келісуге жолдай алады,, бірақ оларға қол қоя алмайды.EТБЖ - ЕСЕПТІЛІКТІ ТАПСЫРУДЫҢ БІРЫҢҒАЙ ЖҮЙЕСІ

Астық қолхаттарын ұстаушылардың мемлекеттік электрондық тізіліміне астық қабылдау кәсіпорындардың электрондық есесптіліктерін қалыптастыру және тапсыру үшін бағдарламалық қамтылу

Загрузка данных...
Generated in 17ms